• Албаны тээврийн хэрэгслээр хангагдлаа.
  • Иргэний зөвлөл Цагдаагийн газарт ажиллаа.
  • ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ГАЛТ ЗЭВСЭГ
  • БИД МАРТАХГҮЙ
Мэдээ оруулаагүй байна
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна